logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA AGENCJI OCHRONY  
Kalkulacja składki – OC nadwyżkowe agencji ochrony
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Czy posiadasz ubezpieczenie OC obowiązkowe w PZU SA?
Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dostępne jest dla klientów. którzy posiadają OC obowiązkowe w PZU SA.
Podaj datę zakończenia okresu ubezpieczenia obowiązkowego:
Czy w zeszłym roku obrotowym prowadziłeś działalność w zakresie ochrony osób i mienia?
Podaj obrót netto w PLN, osiągnięty w poprzednim roku obrotowym:
Suma gwarancyjna OC nadwyżkowego:
OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia (Klauzula 4)
Klauzula 5 (OC pracodawcy):
Suma gwarancyjna:
Klauzula 7 (OC najemcy):
Suma gwarancyjna:
Klauzula 13 (podwykonawcy):
Suma gwarancyjna:
Podaj datę rozpoczęcia wnioskowanego ubezpieczenia nadwyżkowego:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie nieprzerwaną kontynuacją ochrony OC nadwyżkowego w PZU SA?
Podaj liczbę lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia nadwyżkowego:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
Jednorazowo – w terminie 10 dni od wystawienia polisy:
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę