logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA AGENCJI OCHRONY  
Kalkulacja składki – OC Agencji Ochrony
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Czy w zeszłym roku obrotowym prowadziłeś działalność w zakresie ochrony osób i mienia?
Podaj obrót netto w PLN, osiągnięty w poprzednim roku obrotowym:
Suma gwarancyjna OC obowiązkowego w EUR:
Czy Agencja jest stowarzyszona w PZP Ochrona:
Czy Agencja jest stowarzyszona w Polskiej Izbie Ochrony:
Wyłączenie prawa PZU do regresu:
Dodatkowe koszty postępowania cywilnego:
Opcjonalne ubezpieczenie nadwyżkowe
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC nadwyżkowe?
Suma gwarancyjna OC nadwyżkowego:
OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia (Klauzula 4)
Klauzula 5 (OC pracodawcy):
Suma gwarancyjna:
Klauzula 7 (OC najemcy):
Suma gwarancyjna:
Klauzula 13 (podwykonawcy):
Suma gwarancyjna:
Dotychczasowe ubezpieczenie
OC Obowiązkowe
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie nieprzerwaną kontynuacją ochrony w PZU SA?
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia:
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia:
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia OC obowiązkowego:
OC Nadwyżkowe
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie nieprzerwaną kontynuacją ochrony w PZU SA?
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia OC nadwyżkowego:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę