logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA AGENCJI OCHRONY  
Kalkulacja składki – OC Agencji Ochrony
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
W zeszłym roku obrotowym była prowadzona działalność ochrony osób i mienia:
Obrót netto w złotych osiągnięty w poprzednim roku obrotowym:
Suma gwarancyjna w EUR:
Czy Agencja jest stowarzyszona w PZP Ochrona:
Czy Agencja jest stowarzyszona w Polskiej Izbie Ochrony:
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Wyłączenie prawa PZU do regresu:
Dodatkowe koszty postępowania cywilnego:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy posiadasz ubezpieczenie OC przedsiębiorcy w PZU SA?
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia:
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia:
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia:
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
dwanaście równych rat
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę